hoctiengphapvolong

15 Tháng Một, 2021

5 Lời Chúc Bằng Tiếng Pháp Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam

NHỮNG CÂU CHÚC TIẾNG PHÁP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 – BONNE FÊTE DES ENSEIGNANTS VIETNAMIENS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt […]
14 Tháng Một, 2021

10 Cụm Từ Thú Vị Với Động Từ Mettre Trong Tiếng Pháp

10 Cách Diễn Đạt Thú Vị Với Động Từ Mettre Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
13 Tháng Một, 2021

Video La Vie En Rose Cover – Song Ngữ Anh Pháp – Đỗ Phương Quỳnh | Allezy

Bonjour ❤ Nous sommes très heureux de partager avec vous la chanson "La Vie En Rose", reprise par notre belle prof Quynh Do ❤️ Cette chanson de Piaf est probablement notre préférée et c’est un honneur de la reprendre pour vous. N'oubliez pas de voir les paroles en vietnamien, anglais et français dont nous disposons…
13 Tháng Một, 2021

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Về Các Hình Thức Du Lịch

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Các Hình Thức Du Lịch Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
12 Tháng Một, 2021

Bạn Có Biết Những Ngày Lễ Nào Quan Trọng Tại Pháp

 Các Ngày Lễ Quan Trọng Ở Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
12 Tháng Một, 2021

VideoNhạc thiếu nhi tiếng Pháp hay Frere Jacques

Nhạc thiếu nhi tiếng Pháp hay Frere Jacques
11 Tháng Một, 2021

Sử Dụng Très Và Trop Như Thế Nào Trong Tiếng Pháp

Sự Khác Biệt Giữa Très Và Trop Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
10 Tháng Một, 2021

Xem Ngay Học Tiếng PHÁP Khi Ngủ 07 : 45 Câu Ngắn về CÔNG ĂN và VIỆC LÀM

#học #tiếng #pháp #lớp #tiếngpháp #apprendre #français #hoctiengphap #vietnamese #vietnam #learnfrench #french #LanguageLearning #Languages Rất cần thiết, thông dụng 45 câu dể học : 45 Câu Ngắn về Công Ăn và Việc Làm - #83 Học Tiếng Pháp khi ngủ = Phương pháp khoa học rất hiệu quả Nếu chưa biết cách áp dụng phương…
8 Tháng Một, 2021

Hướng Dẫn Dùng Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp

Các Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
7 Tháng Một, 2021

Sử Dụng Giới Từ Parmi Và Entre Như Thế Nào Trong Tiếng Pháp

Phân Biệt Giới Từ Parmi Và Entre Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
5 Tháng Một, 2021

Liên Từ Chỉ Nguyên Nhân Được Dùng Như Thế Nào Trong Tiếng Pháp

Các Liên Từ Diễn Đạt Nguyên Nhân Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
4 Tháng Một, 2021

VideoPhương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho trẻ em Bàii 4.1

4 Tháng Một, 2021

Cách Dùng Thán Từ Cảm Thán Trong Tiếng Pháp

Các Thán Từ Và Từ Cảm Thán Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]