dạy trẻ nói song ngữ

28 Tháng Mười, 2020

Video HỌC TIẾNG PHÁP | Bài hát Allouette

Rem 4 tuổi hát bài hát tiếng Pháp Alouette, một bài hát thiếu nhi Pháp dễ thương và vui vẻ. Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng đồng cha mẹ có con nói tiếng Pháp : https://www.facebook.com/groups/1567562786749620 ★ Các trò chơi cùng con ở nhà : https://www.youtube.com/watch?v=y7fBf8Uk64I&list=PL8a17nGkYB5_DanTIksnboJyg4a-ykuMx ★ Bé…