Trần Trinh Tường

21 Tháng Hai, 2021

Xem Hướng dẫn tự học Tiếng Anh qua phương pháp EFFORTLESS ENGLISH

Hướng dẫn tự học Tiếng Anh qua phương pháp EFFORTLESS ENGLISH EFFORTLESS ENGLISH là phương pháp học tiếng Anh chủ yếu bằng việc nghe và lắng nghe các audio, một phương pháp hiệu quả của tiến sỹ A.J.Hoge, phương pháp này giúp bạn học Anh văn mà không buồn tẻ với các chủ đề Anh…