Điều chân chính nơi đây phía sau những lời thị phi

28 Tháng Một, 2020

Video Học tiếng Trung qua bài hát: Vì bạn mà đến -为你而来

Wèi nǐ ér lái kuàyuè qiān shān wàn shuǐ wǒ yīcì yòu yīcì wèi nǐ ér lái wǒ yīnwèi ài nǐ ér lái kěguì de zhōngguó rén a qǐng jìngxīn qīngtīng wǒ de xīnshēng fǎlún dàfǎ hǎo a fǎlún dàfǎ hǎo qiè mò xiāngxìn nà qī shì de huǎngyán miàn duì bàolì wéixiǎn wǒ yīcì…