le nouveu taxi

18 Tháng Mười, 2020

Xem Tự Học Tiếng Pháp giáo trình Le Nouveu Taxi (A1) Bài 0 – 2

Hướng dẫn bạn Tự Học Tiếng Pháp theo giáo trình Le Nouveu Taxi - trình độ A1 Bài 0 Ở bài học này các bạn làm quen với số đếm từ 1 đến 20 Ôn lại bảng chữ cái tiếng Pháp Và tập đánh vần tên chính bạn