thich phap hoa

16 Tháng Bảy, 2019

Xem Chứng Đắc là gì? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

Chứng Đắc là gì? (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa Đại chúng nhớ ấn vào nút "" Đăng ký '' hoặc "'Subscribe"" để theo dõi thêm những video mới nhất của kênh. Tu Viện Trúc Lâm 11328 - 97 Street Edmonton, AB, T5G 1X4 Canada Phone (780) 471-1093 Fax (780) 471-5394 Email: tvtruclam97@gmail.com Thầy…