1001 câu chuyện tiếng Trung mỗi ngày

14 Tháng Bảy, 2019

Xem 1001 câu chuyện tiếng Trung thú vị mỗi ngày || 三只小猪 Ba chú heo con || Tiếng Trung 518

Ấn vào đây để xem toàn bộ các video trong danh sách phát: https://www.youtube.com/watch?v=5V2k50P8GuU&list=PLe_vM_t14xAQEN5ALQkmOzfZ1INZfVQus Thông tin liên hệ: Facebook: Tiếng Trung 518 hoặc fb Chen Laoshi website học online: tiengtrung518.com Hotline: 0969.81.0971 1001 câu chuyện tiếng Trung thú vị mỗi ngày || 三只小猪 Ba chú heo con