thythylyly

2 Tháng Tư, 2020

VideoThyThy Hướng Dẫn Làm Bánh Sô Cô La / ThyThy & Papi Nói Tiếng Pháp

TT học tiếng Pháp từ lớp 3 và học rất khá nhưng cô nàng mà lại không thích nhiều về ngôn ngữ này. TT nói nó nhẹ nhàng và lãng mạn quá nên TT không thích nhiều trong khi đó lại thích tiếng Đức hơn, đúng là mắc cười cô nàng quá cả nhà! Vì…