Francaise

27 Tháng Bảy, 2019

Xem Tự học tiếng Pháp – sơ cấp và trung cấp – Lecon 1 – Grammaire et Usage

Tự học bất cứ khi nào bạn có thể, đó là cách tốt nhất để trở nên hiểu và giỏi tiếng Pháp. Tôi cũng như bạn, nếu không học thì sẽ quên. Hãy cùng tôi tự học tiếng Pháp mỗi ngày nhé bạn. Sách song ngữ Cẩm nang tự học tiếng Pháp trình độ sơ…