trò chơi với con

28 Tháng Mười, 2020

Video HỌC TIẾNG PHÁP | Bài hát Allouette

Rem 4 tuổi hát bài hát tiếng Pháp Alouette, một bài hát thiếu nhi Pháp dễ thương và vui vẻ. Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng đồng cha mẹ có con nói tiếng Pháp : https://www.facebook.com/groups/1567562786749620 ★ Các trò chơi cùng con ở nhà : https://www.youtube.com/watch?v=y7fBf8Uk64I&list=PL8a17nGkYB5_DanTIksnboJyg4a-ykuMx ★ Bé…
2 Tháng Mười Hai, 2020

VideoHỌC TIẾNG PHÁP | Chưa bao giờ học tiếng Pháp có hiểu được người nói tiếng Pháp không?

Hôm nay là ngày đầu tiên Tú An làm quen với ngôn ngữ Pháp. Dựa vào cử chỉ, giải thích bằng hình ảnh đã biết, Tú An vẫn hiểu và thực hiện được những yêu cầu đơn giản của mẹ Cà Rem Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng…