số đếm

12 Tháng Mười Một, 2020

Xem Phát âm số đếm từ 1 đến 20 thật chuẩn | Tiếng Pháp | Les nombres cardinaux de 1 à 20 en français

Chia sẻ với các bạn clip ngắn cách đọc các số đếm từ 1-20 trong tiếng Pháp, trích từ giáo trình tiếng Pháp Chi soạn cho các bạn nha. Chúc các bạn học vui ^^ --------------------- ▪️ Lớp Phát âm tiếng Pháp cùng Chi: cung cấp kiến thức phát âm, các bài luyện phát âm…