EWise Tiếng Anh giao tiếp online

20 Tháng Tám, 2019

Xem EWise | Tự học ngữ pháp | Trình độ A2 – Bài 1 – Giới từ

Tiếp tục học ngữ pháp trình độ A2, dành cho các bạn đã học xong trình độ A1. Xem bài học ngữ pháp trình độ A1 tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAyCAElOWGciOPOJUTmNROn-hMLNiWi0j Tài liệu tự học từ dễ đến khó bao gồm video + bài tập. Kết quả bài tập sẽ gửi về email mà bạn đăng ký tài…