languages

28 Tháng Mười, 2020

Xem Comment j’ai appris le français – Kinh nghiệm học tiếng Pháp

Trong video này mình xin chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Pháp của mình. Mình có làm một video trước với nội dung tương tự nhưng bằng tiếng Anh và có phần đầu mình nói tiếng Pháp. Nếu bạn nào hứng thú thì có thể xem video đó nữa nhé!