bảng chữ cái

4 Tháng Sáu, 2019

Video Tiếng Pháp cơ bản-Bài 2-Phần 1: Bảng chữ cái ✔

------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu về khóa học Tiếng Pháp online Kyna.vn Đây là bộ clip dạy Tiếng Pháp cho người bắt đầu của Giảng viên Trương Khánh Toàn, dạy bằng Tiếng Việt nên dễ hiểu thông qua clip mang tính chất nền tảng, có mất phí là 300k mỗi một bài học. Tuy nhiên, 300k thì…
18 Tháng Mười, 2020

Xem Tự Học Tiếng Pháp Bài học vỡ lòng 1

Tự Học Tiếng Pháp Bài học vỡ lòng 1 Đọc bảng chữ cái Tiếng Pháp