bài hát tiếng pháp có phụ đề

28 Tháng Chín, 2020

Video HỌC TIẾNG PHÁP QUA BÀI HÁT- Hanoï café| MV lyrics

Singer: Bleu Toucan Photos collected from Chuyện của Hà nội MV by Emma Tran #baihattiengphap #hoctiengphap #tiengphapquabaihat #hoctiengphap #baihattiengphapcophude 👉Link tham gia Group Tự học tiếng Pháp: https://www.facebook.com/groups/848384508938258/ 👉 Liên hệ đăng ký lớp phản xạ/ giao tiếp tiếng Anh, tiếng Anh công sở, luyện thi TOEIC online (từ trình độ A2 trở lên): hhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100051615293337
13 Tháng Mười Hai, 2020

Video HỌC TIẾNG PHÁP QUA BÀI HÁT | English French MV lyrics – Eels x Richard Cocciante|

Học tiếng Pháp qua bài hát Song: Eels x Richard Cocciante Singer: Angèle MV translated and subbed by Emma Tran #baihattiengphap #hoctiengphap #tiengphapquabaihat #hoctiengphap #baihattiengphapcophude 👉Link tham gia Group Tự học tiếng Pháp: https://www.facebook.com/groups/848384508938258/ 👉 Liên hệ đăng ký lớp phản xạ/ giao tiếp tiếng Anh, tiếng Anh công sở, luyện thi TOEIC online (từ…