thông minh sớm

10 Tháng Mười, 2020

Videohọc Tiếng Pháp – Trái cây – français – Les fruits.

DẠY THÔNG MINH SỚM. học Tiếng Pháp. Trái cây. français . Les fruits.
2 Tháng Một, 2021

Videohọc Tiếng Pháp – Động vật phổ biến Phần 2 – français – Les animaux 2.

DẠY THÔNG MINH SỚM. học Tiếng Pháp. Động vật phổ biến Phần 2. français . Les animaux 2.