fpt play hd

17 Tháng Sáu, 2019

Video Học tiếng pháp qua kênh TV5MONDE trên truyền hình FPT

Tại Việt Nam, TV5MONDE có mặt tại hơn 5 triệu hộ thuê bao, trên tất cả các gói kênh của truyền hình trả tiền, cáp, vệ tinh, IPTV, và kể cả truyền hình kỹ thuật số mặt đất! Như vậy, Việt Nam đã trở thành một trong những nước Châu Á phát sóng kênh này…