Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #5 Tự giới thiệu – Se présenter

Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #4 Quy tắc chia động từ nhóm một – kết thúc bằng ER ở thì Hiện tại
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #11 Vị trí và sự thay đổi của TÍNH TỪ
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *