Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #12 Article partitif – mạo từ thành phần

Xem Ngay Tiếng Pháp căn bản cho người mới bắt đầu 1 [Intro]
23 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Anh qua phim ảnh: I’ve lost my way – Phim 6 Below (VOA)
23 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *