Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #10 Masculin féminin, Singulier pluriel

Xem Nói được 20 ngôn ngữ nhờ tự học
4 Tháng Tám, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp – sơ cấp trung cấp – Lecon 2 – Grammaire
4 Tháng Tám, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *