Xem Tự học tiếng Pháp : #16 Tính từ và đại từ chỉ định
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp: #14 Đặt câu hỏi (phần 1)
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *