Xem Tự học tiếng Pháp #28 : Diễn đạt thời gian

Xem Tự học tiếng Pháp #25 : Impératif – Câu mệnh lệnh
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp #26 : Imparfait
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *