Xem Tự học tiếng Pháp : #20 Chia động từ Savoir và Devoir ở thì hiện tại

Xem Tự học tiếng Pháp : #23 COD & COI – Bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp
21 Tháng Hai, 2019
Xem #2 Tự học tiếng Pháp French Greetings Chào hỏi 1
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *