Xem Tự học tiếng Pháp : #19 Chia động từ Pouvoir và Vouloir ở thì hiện tại

Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #8 Chia động từ VENIR
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp – bài 1
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *