Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #2 phần cuối Số đếm
4 Tháng Tám, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #10 Masculin féminin, Singulier pluriel
4 Tháng Tám, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *