Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #24 Pronoms compléments – Đại từ bổ ngữ, thay thế

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp: #21 Passé composé
21 Tháng Hai, 2019
Xem Ngay [DUCTUANNET] Học tiếng pháp với giáo trình Reflets – Bài 1
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *