剛好遇見你

27 Tháng Năm, 2019

Video Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp người đúng lúc 剛好遇見你

Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你 Gānghǎo yùjiàn nǐ 我们哭了 我们笑着 Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười 我们抬头望天空 wǒmen táitóu wàng tiānkōng Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời 星星还亮着几颗 xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē Những vì sao vẫn…