Xem [TỰ HỌC TIẾNG PHÁP] Le Nouveau Taxi 1 – Leçon 2: Qui est-ce?

Xem Tự học tiếng Pháp- bài 1- Hội thoại 1
25 Tháng Hai, 2019
Xem [Học tiếng Hàn qua phim] Các tình huống sử dụng 챙기다
25 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *