Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #4 Quy tắc chia động từ nhóm một – kết thúc bằng ER ở thì Hiện tại

Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #9 Động từ FAIRE
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp bài 1- hội thoại 4
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *