Xem Tự học tiếng Pháp căn bản #4 Quy tắc chia động từ nhóm một kết thúc bằng ER ở thì Hiện tại

VideoHọc tiếng Pháp cho trẻ em # Alphabet
17 Tháng Tám, 2019
VideoHọc tiếng Pháp cho trẻ em # Alphabet
17 Tháng Tám, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *