Xem Tự học tiếng Pháp #25 : Impératif – Câu mệnh lệnh

Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #5 Tự giới thiệu – Se présenter
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp #28 : Diễn đạt thời gian
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *