Xem Ngay [DUCTUANNET] Học tiếng pháp với giáo trình Reflets – Bài 4

Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : #18 Chia động từ nhóm hai – kết thúc bằng -IR ở thì hiện tại
25 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp- bài 1- Hội thoại 1
25 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *