Xem “Học tiếng pháp qua phim hài” 08 La cousine de la concierge Em họ của chủ nhà

Xem Mật mã Lyoko tập 7 (480p – Bản tiếng Pháp – Français)
21 Tháng Hai, 2019
Xem Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 3: Đi chợ (Au marché)
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *