Video Bài 67: Tập hát một đoạn bài hát ru Donna Donna tiếng Pháp

Video [HỌC TIẾNG HÀN QUA BÀI HÁT][TỪ VỰNG+NGỮ PHÁP]BÀI 1: I WILL GO TO YOU LIKE THE FIRST SNOW-AILEE
28 Tháng Hai, 2019
Xem Ngay Học tiếng Pháp # N'ayez pas peur et apprenez le français avec 32 dialogues
28 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *