học bài hát tiếng trung

12 Tháng Ba, 2021

Video Dạy tiếng Trung qua bài hát Họa tâm Huaxin [画心] Triệu Vy

Đây là những bài học tiếng Trung nhẹ nhàng theo kiểu "vừa hát vừa học" giúp những ai mới tiếp xúc với ngôn ngữ này dễ tiếp thu đồng thời có thể nhớ lâu, hiểu sâu ứng dụng dễ dàng các từ ngữ, mẫu câu...! Hy vọng mọi người có những giờ giải trí vui…