Hỏi Thăm Sức Khỏe Bằng Tiếng Pháp Như Thế Nào
18 Tháng Hai, 2022
Động Từ Voir Và Regarder Trong Tiếng Pháp Khác Nhau Thế Nào
21 Tháng Hai, 2022

Hỏi Về Tuổi Bằng Tiếng Pháp Như Thế Nào

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Cap Education – Tổ chức đào tạo Tiếng Pháp, tư vấn Du Học PhápDu Học Canada và Dịch vụ tư vấn Định Cư Canada uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Với các khóa học nổi tiếng như: 

Tiếng pháp căn bản
Tiếng pháp giao tiếp hàng ngày
Tự học tiếng pháp online miễn phí
Luyện phát âm tiếng Pháp, chuẩn bản xứ
Chương trình du học dự bị Pháp, cam kết đầu ra visa du học sau 6 tháng

Bạn bao nhiêu tuổi trong tiếng Pháp được nói như thế nào ? Và cách trả lời số tuổi của mình ra sau. Bài học tiếng Pháp cơ bản về hỏi và trả lời về tuổi bằng tiếng Phápđược CAP giới thiệu hôm nay.
Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học nhé.
1. CÁC MẪU CÂU HỎI BAO NHIÊU TUỔI BẰNG TIẾNG PHÁP
Sau đây là các mẫu câu:
 • Tu as quel âge ? [ty a kɛl‿ɑʒ] = Bạn bao nhiêu tuổi ?
 • Quel âge as-tu ? [kɛl‿ɑʒ‿a ty] = Bạn bao nhiêu tuổi ?
 • Vous avez quel âge ? [vuz‿ave kɛl ɑʒ] = Bạn bao nhiêu tuổi ?
 • Quel âge avez-vous ? [kɛl ɑʒ‿ave vu] = Bạn bao nhiêu tuổi ?
 • Il a quel âge ? [il a kɛl ɑʒ] = Anh ấy bao nhiêu tuổi ?
 • Quel âge a-t-il ? [kɛl ɑʒ‿atil] = Anh ấy bao nhiêu tuổi ?
 • Quel est votre âge ? [kɛl‿ɛ vɔtr‿ɑʒ] = Bạn bao nhiêu tuổi ?
 • Quel est ton âge ? [kɛl‿ɛ tɔ̃n‿ɑʒ] = Bạn bao nhiêu tuổi ?
 • Quel est son âge ? [kɛl‿ɛ sɔ̃n‿ɑʒ] = Anh ấy bao nhiêu tuổi ?

 

Cách Hỏi Tuổi Bằng Tiếng Pháp

 

2. CÁC MẪU CÂU TRẢ LỜI SỐ TUỔI BẰNG TIẾNG PHÁP

Dễ hơn so với cách hỏi, để trả lời tuổi, bạn chỉ cần dùng cấu trúc: Chủ ngữ + avoir (Chia thì hiện tại ) + ans
Ví dụ:
 • J’ai douze ans. [ʒe duz‿ɑ̃] = Tôi 12 tuổi.
 • Il a vingt ans. [il a vε̃t‿ɑ̃] = Anh ấy 20 tuổi.
Để trả lời tuổi, bạn cần phải nắm được cách đọc số đếm.
Mời các bạn tham khảo cách đọc và phát âm khi hỏi và trả lời tuổi thông qua video bài học tiếng Pháp miễn phí trên kênh Youtube Cap Học Tiếng Pháp – Cap France

 

  

Tags: cach hoi tuoi bang tieng phapdich vu tu van ho tro du hoc phap va canada,hoc tieng phaptu hoc tieng phap online mien phidich vu tu van xin dinh cu canada,tieng phap can banto chuc dao tao tieng phapdu hoc phaptieng phap giao tiep hang ngaydu hoc canada , dich vu tu van dinh cu canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *